Algemene verkoopvoorwaarden Stichting Honkbalweek Haarlem

De koper of degene die in het bezit zijn van een toegangsbewijs voor een door de Stichting Honkbalweek Haarlem (hierna aangeduid als HWH) georganiseerd evenement gaat door betaling van het entreegeld voor het evenement zowel akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de Stichting Honkbalweek Haarlem als de gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van CM.com; zijnde onze ticketing partner. 

Uw aankoop
*   Direct nadat uw aankoop is voltooid en de betaling is afgerond, ontvangt u van CM.com een bevestigingsmail en een e-ticket.
*   Uw e-ticket is het toegangsbewijs tot het gekozen evenement.
*   Het is verboden de kaarten door te verkopen.
*   Kopiëren van een e-ticket is verboden en zinloos. Elk ticket heeft een unieke barcode, die bij de ingang wordt gescand en slechts eenmalig gebruikt kan worden.  

Beleid bij onjuiste bestellingen
*   Controleer uw aankoop of reservering altijd op aantal, datum en prijs voordat u deze bevestigd.
*   CM.com neemt geen aankopen retour.
*   Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan CM.com uw aankoop of reservering blokkeren.
*   CM.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens. 

Betaalmethoden
CM.com maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd. De volgende betaalmethoden staan online tot uw beschikking:  

  • iDEAL (ING, Rabobank, Fortisbank, ASN bank, KNAB, Regio Bank en ABN-Amro bank). Zie voor meer informatie over deze betaalmethode ideal.nl of de website van uw eigen bank.  
  • Mastercard 
  • Visa 
  • Maestro
  • PayPal  

Wettelijke zichttermijn
CM.com verkoopt via de website van het evenement alleen toegangskaarten die tijdsgebonden zijn. Hierdoor vallen de verkopen niet onder de wettelijke zichttermijn van 14 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.  

Helpdesk
De supportafdeling van CM.com kan u helpen bij vragen en onduidelijkheden. U bereikt de helpdesk via support@cmtickets.com. Telefonisch contact is ook mogelijk via Whatsapp nummer +31762012630.  

Aanpassingen in programma en aanbod
*   Wedstrijden worden zoveel mogelijk gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen).
*   De HWH behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen, indien dit naar het oordeel van de HWH noodzakelijk is.
*   Bij afgelasting, het staken, het verplaatsen of niet doorgaan van een wedstrijd kan de HWH op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
*   Bezoekers hebben geen recht op restitutie van het aankoopbedrag van een toegangsbewijs of andere compensatie.
*   De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om de prijzen van de tickets te wijzigen.

Veiligheid, schade en verantwoordelijkheden 
*   Bezoekers aan het evenement zijn te allen tijde verplicht alle aanwijzingen op
     waarschuwings)borden en aanwijzingen van HWH-medewerkers of medewerkers van het evenement op te volgen.
*   De huisregels van de locatie van het evenement zijn van toepassing en bezoekers aan het evenement dienen zich te houden aan deze huisregels; check hiervoor de website van ons evenement (www.honkbalweek.nl).
*   Het gebruiken of bij zich hebben van wapens of scherpe voorwerpen is verboden. Bij wapenbezit zal de HWH te allen tijde zonder overleg de politie waarschuwen.
*   De HWH of andere organiserende partijen kunnen te allen tijde een tassencontrole uitvoeren. 
*   Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld en kunnen de toegang tot het evenement worden ontzegd. 
*   Schade geleden op en rond het evenemententerrein kan niet op de HWH worden verhaald.
*   Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.
*   De HWH kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.
*   Het is niet toegestaan professionele foto-, film- of andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen op het terrein van het evenement.

Communicatie 
Bij evenementen van de HWH kunnen opnames worden gemaakt ten behoeve van livestreaming en promotie. Door een ticket aan te schaffen geeft de bezoeker de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar hij/zij op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. 

Privacy en beveiliging
*   De HWH ontvangt als organisator van het evenement uw gegevens van CM die u heeft ingevuld om een toegangsbewijs te kunnen aanschaffen. Persoonsgegevens die de HWH ontvangt worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
*   De HWH verwerkt uw persoonsgegevens voor uw bezoek aan het evenement, en om u te informeren over soortgelijke producten, diensten of evenementen, het doen van marktonderzoek en voor marketing doeleinden. Bij marketing doeleinden zal de HWH de geldende wet- en regelgeving in acht nemen. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden;
*   Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of gebruik wilt maken van u recht tot inzage of correctie, dan kunt u contact opnemen met de HWH.
*   De verkooppagina voor het evenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden.
*   CM.com noch de evenementenorganisatie slaat uw creditcard gegevens op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcardmaatschappijen.
*   Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.