Voormalig Honkbalweek bestuurder Hans de Bie overleden

Hans de Bie, die een lange journalistieke loopbaan heeft gehad en vele jaren deel uitmaakte van het Organisatie-Comité van de internationale Haarlemse Honkbal Week, is op de vroege donderdagochtend van 23 januari op 83-jarige leeftijd overleden, nadat zijn gezondheid de laatste maanden helaas minder was geworden. De heer De Bie is door de jaren heen een bijzonder druk man geweest, want hij was ook zeer actief in de lokale gemeenschap, in organisaties, verenigingen en in de politiek. Voor zijn vele bijdragen aan de honkbalsport werd hij benoemd tot Lid van Verdienste door de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).

Volgens de wens van Hans de Bie is zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

Een afscheidsplechtigheid ter nagedachtenis aan Hans de Bie zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari vanaf 14:30 uur in de St. Augustinuskerk aan de Amstelveenseweg 965 in Amsterdam. De dienst begint om 15:00 uur.

Hans de Bie werd geboren op 24 oktober 1936 in Amsterdam samen met zijn tweelingbroer Johan. Begin jaren vijftig begonnen beiden te voetballen bij de Amsterdamsche Football Club (AFC). Een week geleden, op 18 januari, vierde AFC het 125-jarig bestaan. AFC, bijgenaamd ‘The Reds’ (vanwege het rode clubshirt) is de oudste voetbalvereniging van Amsterdam. Sinds 1962 speelt AFC de thuiswedstrijden op Sportpark ‘Goed Genoeg’ aan de De Boelelaan in Amsterdam. Op hetzelfde complex speelde de honkbal-afdeling van de vereniging, in 1934 opgericht als Amsterdamsche Baseball Club (ABC), ook de thuiswedstrijden. Later, in de jaren vijftig, werd een softbal-afdeling toegevoegd, die onder dezelfde naam speelde (ABC). AFC had ook een cricket-afdeling, de Amsterdamsche Cricket Club (ACC). Op de website van AFC schrijft Kees Gehring in zijn In Memoriam dat Hans de Bie in 1962 een ondersteunende rol vervulde in de commissie ‘Kom over de Dijk’ met AFC-notabelen als Dick Bessem, Gerard van Nigtevegt, Cor van Peperzeel en Lex Rimini. Deze commissie moest destijds de verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelelaan zo soepel mogelijk laten verlopen.

In een column op de website van AFC een paar jaar geleden schrijft Johan de Bie: ,,In 1950 werd ik lid van AFC nadat ik na een proefwedstrijd samen met mijn tweelingbroer Hans bij Blauw-Wit was afgewezen. Wij wilden lid worden van Blauw-Wit (toen een topclub in de landelijke Eerste Klasse), omdat onze vader daar in die jaren in de Veteranen speelde.” Later gingen Hans en Johan de Bie ook honkballen en vanaf het begin waren de tweelingbroers zeer nauw betrokken bij alle sportactiviteiten van de vereniging. De twee broers zijn altijd heel hecht geweest. Beiden maakten deel uit van verschillende commissies en hadden ook zitting in het bestuur van zowel AFC als ABC. Hun ouders Joop en Dora de Bie waren ook actief bij AFC en ABC. In de jaren zeventig ging Hans deel uitmaken van het clubbestuur en in 1996 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. Zijn broer Johan is Erelid. Beiden zijn ook lid van de zogenoemde AFC-Ridders, een erkenning voor personen die vijftig jaar of langer lid zijn van de vereniging.

...Het junioren-voetbalteam van AFC in het seizoen 1954-1955 . Hans de Bie zit linksonder, zijn broer Johan staat rechts achter…
(© Foto: AFC-Archief)

Na zijn schooltijd werd Hans de Bie journalist. Aanvankelijk werkte hij vier jaar (1960-1963) als redacteur op de stadsredactie van De Telegraaf. Vanaf 1965 werkte Hans 32 jaar als redacteur en later eindredacteur van het NOS TV Journaal. Maar vanaf december 1997 bleef hij actief in de journalistiek als onafhankelijk public relations en communicatie adviseur. Als journalist was Hans lange tijd medewerker van het offciële clubblad van AFC, ‘De AFC-Schakel’ en maakte ook geruime tijd deel uit van de Pers- en Publiciteitscommissie van de vereniging. Zijn broer Johan was ook medewerker, net als Pim Adriaansz, een ander bekend lid van de club. Toen ABC in 1984 het 50-jarig bestaan vierde was Hans de Bie één van de samenstellers van een jubileumboek. De Bie was ook de eindredacteur van het jubileumboek dat werd samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van AFC in 1995. Hij was ook journalistiek actief voor de Koninklijke Nederlands Lawn Tennis Bond (KNLTB).

In 1967 werd Hans de Bie eindredacteur van HonkbalBaseball, dat toen als onafhankelijk honkbal-magazine verscheen en werd opgezet op initiatief van Albert Balink. Naast verhalen, interviews en andere artikelen publiceerde het blad ook officiële mededelingen van de toenmaligen Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond (KNHB). De andere vaste medewerkers waren Nico Brands, Hans Doeleman, Gé Hoogenbos, Ed van Opzeeland, Harry van der Steeg en Theo Vleeshhouwer. Later kwamen er andere medewerkers die bijdragen leverden, waaronder Cees Boer Jr., Jan-Willem van der Horst, Bep van Houdt, Henk Knol, Jaap Kok, Cees Leseman, Rob Rijnders, Ton Schoordijk en Han Urbanus. In het tweede en derde jaar van het blad werd de groep uitgebreid met medewerkers die nieuws aanleverden uit de toenmalige Rayons, waaronder Joop van Bolhuis (’t Gooi/Utrecht), Herman Spilker (Amsterdam), Piet Laurens (Het Oosten), Cees van Cuilenborg (Rotterdam) en Jan van Woensel (Utrecht). Martin Amberg droeg bij met artikelen over het Amerikaanse honkbal, terwijl Walter Van Uytfangh en Roger Bogaerts regelmatig schreven over het honkbal in België. In december 1969, na drie jaar leiding aan het blad te hebben gegeven, stopte Hans de Bie. Een jaar later fuseerde de Nederlandse Honkbal Bond met de Nederlandse Softbal Bond en werd de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB). Vanaf 1971 werd Inside het nieuwe honkbal- en softbal-magazine onder eindredactie van Joop Köhler.

In 1969 werd Hans de Bie lid van het Organisatie-Comité van de internationale Haarlemse Honkbal Week, die in 1961 voor het eerst werd georganiseerd. In 1969 vond de vijfde editie plaats in het Pim Mulier Stadion, dat dit jaar ook de locatie is van de 30e editie (26 juni-5 juli). De Bie bleef actief voor ‘De Week’ tot en met 1994. Van 1969 tot en met 1978 behartigde De Bie de perszaken. In 1969-1976 deelde hij deze functie binnen het bestuur met Henk de Bruin, in 1978 met Frank Voskuilen. Van 1978 tot en met 1984 was De Bie vice-voorzitter van het organisatiebestuur. Hierna stopte hij aanvankelijk, maar van 1989 tot en met 1994 keerde De Bie terug in het bestuur als adviseur. In de jaren dat Hans de Bie zitting had in het Organisatie-Comité werden er twaalf Haarlemse Honkbal Weken georganiseerd. In 1979 was er ook nog de Haarlemse Honkbal Zesdaagse.

…De Amstelveense Burgemeester Mirjam van ’t Veld bedankt Hans de Bie in 2014 nadat hij na vele jaren stopte met zijn aandeel in de organisatie van de jaarlijkse Chinese ouderenlunch…
(© Foto: Amstelveenweb.com)

In deze jaren waren er vrijwel geen wijzigingen in het Organisatie-Comité. In 1969-1978 stond het bestuur onder leiding van Gerard Voogd, terwijl Karel de Graaf secretaris was in 1969-1976 en Freek van Muiswinkel in 1978. Van Muiswinkel werd later bekend als Wachtcommandant Jochems in de populaire televisie-serie Baantjer en is de vader van cabaretier/acteur Erik van Muiswinkel. Nadat De Graaf in 1969-1971 ook als penningmeester was geweest, verzorgde Dries de Zwaan de financiën in 1972-1976. Hij werd in 1978 opgevolgd door Piet Tromp. Andere langdurige Comité-leden in deze jaren waren Henny Oosterhof (toernooi-secretaris), Piet van Deenen (wedstrijdzaken/umpires), Jan Hartog (wedstrijdzaken) en Wim Oosterhof (accomodatie).

In 1979 werd Piet Tromp toernooi-voorzitter als opvolger van Voogd, die adviseur werd. Hans de Bie werd toen vice-voorzitter. Tijdens de volgende drie ‘Weken’ (1980, 1982, 1984) onderging het Comité geen wijzigingen. De andere leden in deze jaren waren Rita Schrijber (secretaris), Gonny Wedemeijer (2e secretaris), Wim Ascherman (penningmeester), Theo Vleeshhouwer (toernooizaken), Frank Voskuilen (perszaken), Henk de Bruin (perszaken), Ben de Brouwer (lid) en Piet van Deenen (accomodatie). In 1980 maakte ook Jules de Pierre deel uit van het bestuur.

Naast zijn aandeel in het organisatiebestuur was Hans de Bie betrokken bij nog veel andere zaken rondom en tijdens het evenement. In 1974-1984 was hij de liaison officer voor Public Address Announcers en sinds 1972 maakte hij deel uit van de Perscommissie van het toernooi. In de jaren zeventig en begin jaren tachtig hadden ook Hans van Raalte en Frank Voskuilen vele jaren zitting in deze commissie. Als Adviseur van het Organisatie-Comité (1990-1994) bleef De Bie actief in en voor de Perscommissie. In 1990 maakten zijn dochter Dyone en zoon Remko ook deel uit van deze commissie. Voor en tijdens deze periode maakten beiden, net als hun zus Monique, deel uit van de fameuze jonge groep (Vouw- en Verkoop), die zorgden voor het vele kopiewerk, de voorbereiding en verspreiding van het dagelijkse toernooi-bulletin. In 1992 en 1994 maakte Remko, samen met zijn vader, deel uit van het Organisatie-Comité.

Na eerst één van de redacteuren te zijn geweest werd Marco Stoovelaar in 1992 de eindredacteur van het bulletin, oftewel het ‘Leesvoer‘. Stoovelaar en Hans de Bie werkten in 1990-1994 nauw samen wat betreft de inhoud van het bulletin. In die jaren werd er voor elke wedstrijd een nieuw bulletin uitgebracht, in latere jaren verscheen er dagelijks een nieuwe uitgave. In 1995-2000 maakte Stoovelaar deel uit van het Organisatie-Comité en had toen perszaken in zijn portefeuille. In die functie was hij één van de opvolgers van Hans de Bie in die functie. Zijn opvolgers in het Organisatie-Comité waren Rob Spies (1988), Jacob Bergsma (1990, 1998), Lenno van Dekken (1992), Ard Dinkelberg (1994), Marco Stoovelaar (1995-2000), Ad Hendrikse (2000), Samuel de Leeuw (2002), Robert Sant (2006-2014), Janneke de Kan (2016) en Marleen Zwartkruis (2018).

…Hans de Bie met zijn zoon Remko…
(© Privé-foto)

In zijn jaren in de Perscommissie van de Honkbal Week in de jaren zeventig verzorgde Hans de Bie voor de nodige informatie voor de media, zoals startende line-ups en box scores. Meer en meer raakten ook toeschouwers geïnteresseerd in deze informatie. In 1980 introduceerde de commissie een kaft met informatie voor de toeschouwers. Daarin niet alleen box scores en statistieken, maar ook een knipselkrant en toernooi-nieuws onder de naam ‘Short Stops’. Een ander informatie-vel was ‘Knol’s time-out’, een column geschreven door Henk Knol, die sinds 1961 deel uitmaakte van de Perscommissie. Knol was ook vele jaren Public Address Announcer en was actie in de ‘Week’ tot en met 1984.

Er was geen Haarlemse Honkbal Week in 1986, omdat Nederland toen voor het eerst gastheer was van het Wereldkampioenschap Honkbal. Het Organisatie-Comité van het WK bestond uit verschillende ervaren leden van de Haarlemse Honkbal Week. Piet Tromp was de voorzitter en Hans de Bie was vice-voorzitter, terwijl toenmalig KNBSB-voorzitter Guus van der Heijden co-voorzitter was. Theo Vleeshhouwer was secretaris-generaal, bijgestaan door Rita Schrijber, terwijl Wim Ascherman penningmeester was. Ben de Brouwer, Piet van Deenen en Gonny Wedemeijer completeerden het bestuur. Gerard Voogd diende als adviseur, Jaco van Ekeris zorgde voor de administratie en Hans Doeleman was de perschef.

De Haarlemse Honkbal Week keerde terug in 1988 en tijdens dat eveneens verscheen het dagelijke bulletin in de vorm zoals we tegenwoordig kennen, namelijk een boekwerkje. In 1988 heette het bulletin ‘Pre-Game’ en werd samengesteld door Rob van Tuyl, Jacqueline van der Hoeven en Marco Stoovelaar. Sinds 1992 leidt Stoovelaar de redactie van ‘Leesvoer’ als eind/hoofdredacteur. De laatste jaren bestaat de redactie uit Coen Stoovelaar (sinds 2006), Györgyike Horvath (sinds 2008), Feiko Drost (sinds 2012) en Jasper Roos (sinds 2012). Marleen Zwartkruis versterkte de ploeg in 2018.

…Hans de Bie had veel gevoel voor humor…
(© Privé-foto)

In de jaren zeventig en tachtig organiseerde Nederland het Europees Kampioenschap Honkbal in Haarlem in Haarlem in 1973, 1977, 1981 en 1985. Doordat het Organisatie-Comité vrijwel dezelfde was als die van de Haarlemse Honkbal Week was Hans de Bie ook betrokken bij deze evenementen. In de twee toernooien in de jaren zeventig was hij weer verantwoordelijk voor de perszaken en in de jaren tachtig was hij vice-voorzitter. In februari 1978, tijdens de Bondsvergadering van de KNBSB, kreeg Hans de Bie de Slugger, de hoogste onderscheiding van de KNBSB voor promotionele activiteiten. De Bie kreeg de prijs voor zijn vele en uitstekende werk in het Organisatie-Comité en de Perscommissie van het EK 1977.

In het begin van de jaren zeventig (1970-1974) had Hans de Bie ook zitting in de pers- en publiciteitscommissie van het toenmalige Rayon Amsterdam. Andere leden toen waren Cees Boer, Sr., Henk van Ede (beiden 1970-1972), Hans Doeleman (1973), Herman Spilker en Hans Zwart (beiden 1974).

Op 26 mei 1983 werd de Stichting Nederlands Honkbal- en Softbal Museum met Eregalerij opgericht door de KNBSB. Vanaf het begin was Hans de Bie als bestuurslid betrokken bij de opzet van het Museum om de geschiedenis van honkbal en softball in Nederland tentoon te stellen, maar ook voor het opnemen van personen in een Hall of Fame. Genomineerden voor de Hall of Fame worden besproken door een speciale toekenningscommissie, die daarna stemt voor toelating. Vanaf de oprichting in 1983 tot en met 1987 was Hans de Bie de penningmeester in het Museum-bestuur, dat toen onder leiding stond van oud-international Boudewijn Maat als voorzitter. Gé Hoogenbos, die ook in de hoogste afdeling speelde en coachte, voor Oranje uitkwam en eveneens journalist was, vervulde de positie van vice-voorzitter. De eerste secretaris was Rob van der Gaast, die twee jaar later werd opgevolgd door Greetje Immers. Toenmalig KNBSB-voorzitter Guus van der Heijden maakte het Museum-bestuur compleet. In 1988 volgde Hoogenbos Maat als voorzitter op en werd Hans de Bie vice-voorzitter, een positie die hij tot en met 2001 vervulde. Hoogenbos werd later als voorzitter opgevolgd door Huub Nelissen, die het bestuur leidde in 1994-2001. Van 1989 tot en met 2001 was Jan Bruyntjes secretaris. In 1989 werd De Bie als penningmeester opgevolgd door Wim Endel, die vele jaren in deze functie actief bleef. In 1989 werd het bestuur uitgebreid met voormalig Oranje-softbalster Elly Nijhuis, die nog altijd deel uitmaakt van het Museum-bestuur. Henk den Duijn en Maartje Nierop Groot maakten in de jaren negentig eveneens geruime tijd deel uit van het bestuur.

In 1988 kreeg Hans de Bie het Bondsonderscheidingsteken van de KNBSB voor zijn vele bijdragen en werkzaamheden voor de Haarlemse Honkbal Week en zijn bestuurswerk in de organisatie van dit evenement, het Europees Kampioenschap en de Honkbal Zesdaagse in 1979. In 1995 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van de KNBSB.

Naast zijn langdurige betrokkenheid bij de Haarlemse Honkbal Week, het Nederlands Honkbal- en Softbal Museum, zijn vele club-activiteiten en zijn werk als journalist deed Hans de Bie nog veel meer. De Bie was bestuurslid van de Stichting Chinese Sportfederatie Nederland, die in de jaren zeventig werd opgericht om sport te stimuleren onder de Chinese jeugd, volwassenen en senioren. Sport kon vriendschapsbanden tussen Chinezen bevorderen en samenwerking onder Chinezen en Chinese verenigingen versterken, maar ook integratie in de Nederlandse samenleving bevorderen. Jaarlijks organiseert de Stichting de internationale Chinese Sportmanifestatie in de Amsterdamse Sporthallen-Zuid. De Bie werd onderscheiden als Ere-Voorzitter van de Stichting.

…Hans de Bie tijdens een bezoek aan India voor Eco-Trust. Zijn vrouw Louisa staat rechts tusssen de kinderen…
(© Foto: Stichting Eco-Trust)

Hans de Bie was ook bestuurslid van de Buddha’s Light International Association Young Adult Division Amsterdam (BLIA YAD) en was als zodanig ook nauw betrokken bij de activiteiten van de Fo Guang Shan He Hua Buddhist Tempel, de grootste traditionele Chinese tempel in paleisstijl in Europa, gelegen aan de Zeedijk in Amsterdam.

Als inwoner van Amstelveen werd Hans de Bie ook politiek actief, want hij maakte als secretaris deel uit van het bestuur van de lokale afdeling van de VVD. Zijn broer Johan is Raadslid namens de VVD geweest.

Hans is ook vele jaren columnist geweest van het Amstelveens Nieuwsblad.

In 1997 begonnen Harry Lo en zijn vrouw Jane Lo iets dat een traditie is geworden. Als eigenaars van het Chinees-Taiwanees Restaurant Jasmijn Garden in Amstelveen organiseerden zijn een gratis Chinese lunch voor lokale ouderen van 75 jaar of ouder. De Chinese Ouderenlunch werd een groot succes. Toen het restaurant werd gesloten benaderde Jane Lo Hans de Bie (als zeer actieve inwoner van Amstelveen) om samen de lunch voort te zetten, maar dan in het Amstelveense Raadhuis. Hun voorstel werd aangenomen en sinds 2011 is het Raadhuis de locatie van de lunch en fungeren Raadsleden en ambtenaren als obers. Hans de Bie was vrijwel vanaf het begin bij de organisatie betrokken, maar stopte in 2014 om de weg vrij te maken voor een jonger persoon, waarna hij werd opgevolgd door Michel Becker.

Hans de Bie heeft ook zitting gehad in de Amstelveense Sportraad en is voorzitter geweest van de Rabo Talenten Prijs, die jaarlijks nominaties verzorgd voor jonge sporttalenten in Amstelveen. De Bie is ook Ere-Lid van de Sociëteit Olympisch Stadion, dat regelmatig bijeenkomsten organiseert in het Amsterdamse Olympisch Stadion. En met zijn vrouw Louisa was hij sinds 1997 ondermeer als adviseur actief voor Stichting Eco-Trust, een fundraiser dat geld inzamelt voor kinderen en de natuur in India, een land dat hij verschillende keren bezocht.

Voor zijn vele activiteiten in Amstelveen voor de lokale gemeenschap op het gebied van sport, politiek en opbouwwerk ontving Hans de Bie in 2008 de Bronzen Legpenning van Amstelveen. In 2010 gaf De Bie een lezing over de achtergronden van de namen die waren gegeven aan straten in Amstelveen.

Hans de Bie’s zoon Remko heeft de bestuurlijke kwaliteiten van zijn vader geërfd. In 2012 werd Remko penningmeester bij honkbal- en softbal-vereniging Amsterdam Pirates, een functie die hij ruim zes jaar vervulde. Sinds juni 2018 is Remko de Bie de penningmeester van het Bondsbestuur van de KNBSB.

Hans de Bie straalde altijd vriendelijkheid uit, had een lach op zijn gezicht, had veel humor en had altijd tijd voor een praatje. Terugkijken naar het verleden, honkbal-herinneringen ophalen, vooruit kijken, maar ook betrokken zijn bij zijn andere activiteiten, zoals het helpen van mensen. Hans de Bie zal door vele worden gemist.

Honkbalweek Haarlem condoleert Hans’ vrouw Louisa, zijn kinderen Monique, Remko en Dyone en hun familie en wenst hen veel sterkte met dit grote verlies.

Tekst: Marco Stoovelaar