Dit keer blikken we terug op de 3e editie van de Honkbalweek Haarlem in 1966!

De eerste en de tweede editie van de Haarlemse Honkbalweek in respectievelijk 1961 en 1963 zijn succesvolle evenementen. De organisatie kan met een goed gevoel terugkijken, maar kijkt ook gelijk vooruit, want een traditie is geboren en dus moeten er plannen worden gemaakt voor een derde toernooi. En dat komt er. Niet na twee jaar, zoals de voorgaande, maar dit keer na drie jaar wachten. Maar dan staat er ook weer een geslaagd toernooi met een nog sterker deelnemersveld dan in de voorgaande jaren.

Reeds in augustus 1965 wordt al aangekondigd dat Bill Arce plannen heeft om met een sterk studententeam naar Nederland te komen. Arce was in 1963 bondscoach van het Nederlands honkbalteam tijdens de tweede Honkbalweek en kent niet alleen het evenement, maar ook het Nederlandse honkbal en het enthousiaste publiek. En, zo wordt gezegd, de samenstelling van het team zal sterk zijn.

In december volgt de definitieve toezegging dat Arce daadwerkelijk weer naar Nederland zal komen met een ploeg. Arce onderstreept daarmee andermaal zijn speciale band met ons land, die drie jaar eerder was begonnen. In 1964 reisde de honkbal-ambassadeur ook al naar Nederland met een studentengroep en speelde toen een aantal wedstrijden tegen clubteams. Net als in 1964 worden de spelers die in 1966 deelnemen aan de Honkbalweek ondergebracht bij gastgezinnen.

Na afloop van de ‘Week’ blijft de spelersgroep nog een paar weken langer voor het verzorgen van clinics en trainingen bij verschillende verenigingen. Arce en zijn spelersgroep doen alles om het honkbal hier niet alleen populairder te maken, maar ook kwalitatief te verbeteren.

In maart 1966 kan de organisatie het deelnemersveld bekend maken voor de derde Honkbalweek, die half augustus zal plaatsvinden. Naast het Nederlands team wordt er deelgenomen door de nationale ploeg van de Nederlandse Antillen, de studentenploeg van Bill Arce en een Amerikaanse luchtmacht-team uit West-Duitsland. Ook dit keer wordt het evenement georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Sportweek Haarlem. Een passe-partout voor alle twaalf wedstrijden kost dit keer 20 gulden. Voor een los toegangskaartje per wedstrijd moet een toeschouwer drie gulden betalen.

Het organisatie-comité van de derde Honkbalweek staat wederom onder leiding van Gerard Voogd. Honkbalpionier M.C. (Maarten) Bakker (maar bij velen beter bekend onder zijn initialen), de gerenommeerde scheidsrechter Piet van Deenen en bondsbestuurder Jan Hartog vormen de wedstrijdcommissie. De heer Hartog heeft internationaal veel contacten en luister niet voor niets naar de bijnaam ‘Jan from Holland’.

Het team van Bill Arce arriveert al begin juli op Schiphol. Daar wordt de ploeg ontvangen door vrijwel het voltallige bondsbestuur, maar traditioneel ook door de Haarlemse bloemenmeisjes. Het team luistert naar de naam California Na drie jaar wachten…. Honkbalweekhistorie Nederlandse Antillen – California Stags. Chuck Iverson heeft de tweede homerun geslagen en scoort (1966) 12 LEESVOER Nr. 3 17 juli 2016 Stags en wordt gevormd door spelers van de universiteit waaraan Arce is verbonden.

Het Nederlands team staat tijdens de Honkbalweek onder leiding van de Amerikaan Howard Fetz, die wordt bijgestaan door Charles Urbanus (sr.), de broer van de legendarische werper Han Urbanus. In die jaren stond Oranje traditioneel jaarlijkse onder leiding van een andere Amerikaanse coach, die telkens rond september de taak van zijn voorganger overnam en dan een jaar in ons land verbleef.

Fetz en Urbanus kiezen voor de ‘Week’ van 1966 25 spelers in hun selectie, de grootste afvaardiging ooit die voor Nederland aan een internationaal evenement heeft deelgenomen. Eén van de geselecteerde spelers is werper Herman Beidschat, die aan zijn derde Honkbalweek zal deelnemen.

Op zaterdag 6 augustus wordt de derde Week geopend door de wedstrijd tussen de Nederlandse Antillen en USAFE (Amerikaanse legerteam).

‘s Avonds staat Nederland tegenover de California Stags. Voor aanvang van de eerste wedstrijd is er een korte openingsceremonie en wordt gelijk een record gevestigd, want de heer O.P.F.M. Cremers wordt dan de eerste Haarlemse burgemeester, die voor de tweede keer de eerste bal gooit tijdens een opening. De burgervader deed drie jaar eerder hetzelfde.

Aanvankelijk was er hoop dat er ook een Japanse ploeg kon deelnemen, maar dat bleek niet realiseerbaar. De Sullivans waren een mogelijke kandidaat, maar de voorbereiding om die ploeg naar Nederland te halen bleek te kort. Even leek het er op dat de Nederlandse Antillen niet konden deelnemen. Door een maatregel van de Nederlandse Rijksluchtvaartdienst moest de vereniging Rijksspelen, die voor de reis zou zorgen, zich terugtrekken. Italië was een mogelijke vervanger, maar kon geen representatieve ploeg samenstellen.

Hierna moest de organisatie één van hun moeilijkste besluiten nemen om op eigen kosten de Antilliaanse ploeg naar Nederland te laten komen. Dat ging om een bedrag van 30.000 gulden. Het Haarlemse gemeentebestuur stemde in met de financiële risico’s en de ‘Week’ was gered.

Maar er was meer. Kort voor aanvang van het evenement moest de Amerikaanse legerploeg zich terugtrekken vanwege troepenverplaatsingen. Die zou bestaan uit spelers die waren gelegerd in ondermeer Frankrijk, Spanje en Tunesië, maar die moesten nu naar een andere locatie. Uiteindelijk bleek een luchtmachtploeg in Engeland in staat in te vallen. De organisatie slaakte een zucht van verlichting.

In zijn openingswoord zegt burgemeester Cremers: “De eerste en tweede Haarlemse Honkbalweek hebben zich reeds gekenmerkt door een geest van fijne sportiviteit en voortreffelijk technisch spel en het is reeds aangekondigd: deze Honkbalweek wordt het hoogtepunt. De buitenlandse deelneming is enorm sterk, de Nederlandse niet geringer. Ik breng de leden van de Stichting Sportweek Haarlem een welverdiende hulde voor hun doorzettingsvermogen.”

Burgemeester Cremers krijgt gelijk. De derde Honkbalweek wordt een groot succes met zeer aantrekkelijke wedstrijden en mooi honkbal. California Stags wordt de toernooiwinnaar, zoals verwacht. Eén van de spelers die toen, vijftig jaar geleden, met de Stags deelnam aan de Honkbalweek is er dit jaar ook bij. Wellicht zijn er onder u toeschouwers die weten over wie we het hebben. Maar we houden u nog even in spanning, want in één van de komende Leesvoer-edities stellen we die speler van toen wat nader aan u voor.

Met dank aan de auteur Marco Stoovelaar (MS)